Scheepsgegevens

De Aquarius is een zeetjalk en is ontworpen door Gaastmeer design.

Ontwerpgegevens:
Romplengte 19,99 meter
Breedte 4,75 meter 'op het spant'
Holte 1,80 meter
Diepgang 1,15 meter 'op de hak'

Wij hebben de kleur van het interieur licht gehouden. De bedden in de twee en vier persoonshut zijn met 220 bij 80 cm extra lang en breed. Voor informatie over het ontwerp kunt u op de site van Gaastmeer design
kijken of bellen via 0515-469999.


Een stukje geschiedenis

Tjalken zijn ouderwetse schepen die bedoeld waren om zoveel mogelijk vracht te vervoeren. De volgende karakteristieke vormen zijn daar het gevolg van. Het vlak is recht, met andere woorden het is

een platbodem, met ronde kimmen en met rechte of nagenoeg rechte zijden. Het voor en achterschip hebben sterke ronde vormen. De voorsteven is ge-kromd en de achtersteven valt recht. En het dek en de luikenkap hebben een rechthoek als grondvorm. De zware berghouten van voor- en achterschip gaan in de zijden geleidelijk over in een zware ijzeren band.

Tjalken zijn, in overeenstemming met de eisen die gesteld werden aan de zeilcapaciteiten, min of meer geveegd (nergens staan de lijnen stil). Zee-tjalken hebben als opvallend verschil meer holte en een

grotere breedte dan binnentjalken. Andere kenmerken zijn een aangehangen roer met zware helmstok en brede eivormige zwaarden. Het grootzeil met lange giek, losse broek en gebogen gaffel, en de smalle fok met overloop. Het schip is constructief opgebouwd uit gesneden spanten met een spantafstand van 400 mm. Op het vlak zijn zware bodemwrangen met een gezette flens gelast. Langsscheeps is het vlak

extra versterkt met een van voor naar achteren doorlopend middenzaat-hout, waardoor droogvallen geen enkel probleem is. Ons uitgangspunt bij het ontwerp van de Aquarius was om een snel en handzaam schip te bouwen waar het wooncomfort hoog op onze verlanglijst stond. Tevens stelden wij voor onszelf de eis dat het echte 'tjalken karakter' duidelijk naar voren moest komen. Omdat de Aquarius geen vracht hoeft te vervoeren, was het mogelijk het onderwaterschip voor de mast sterk te behalen. Het resultaat is een schip met veel binnenruimte dat door twee mensen kan worden gezeild.

Copyright © 2019 aquariuszeilen.nl all rights reserved.